Lité podlahy NOVOFLOOR 

Veškeré nabídky na lité podlahy připravujeme individuálně na míru. 

 

VNITŘNÍ SPORTOVNÍ POVRCH SYSTÉM NOVOFLOOR bodově elastický 7+2 mm

 

Bodově elastický sportovní povrch tvoří soubor materiálů na bázi polyuretanových pryskyřic, sloužících k výrobě pružných a vícevrstvých sportovních povrchů. Určen je pro profesionální použití v uzavřených objektech, jako: sportovní haly, tělocvičny, rekreační objekty, posilovny, zdravotnická zařízení (např. rehabilitační pracoviště), atd. Povrch se pokládá přímo na betonový základ, případně na dřevěný rošt.

Výhodami tohoto povrchu jsou: pružnost, dobré tlumení úderové energie, vysoký součinitel otěrnosti, efektivní vzhled díky libovolné kompozici barev povrchových laků, bezešvé provedení a snadná údržba.

Tento povrch se skládá ze základové vrstvy gumového granulátu o tloušťce 7 mm, která se vyznačuje příslušnou gramáží (použití jiné základové vrstvy se srovnatelnou tloušťkou může způsobit nesplnění požadavků normy). Vrstva je přilepena lepidlem NOVOFLOOR P21 k podkladu ošetřenému penetrací NOVOFLOOR P10 a následně tmelena produktem NOVOFLOOR P32. Na takto připravený povrch se nalévá vrstva pružné polyuretanové stěrky NOVOFLOOR P42. Po vytvrzení stěrky NOVOFLOOR P42 se vyznačují čáry jednotlivých sportovišť. Povrch NOVOFLOOR P42 je nutné natřít vodou ředitelným barevným lakem NOVOFLOOR P66W, který vytváří normami vyžadovanou otěrnost a matnost. Další fází je malování čar pomocí barvy NOVOFLOOR P68.

Tloušťka bodově elastického sportovního povrchu činí přibližně 9 mm. V případě posiloven, kde investor nevyžaduje shodu s evropskou normou, lze použít základovou vrstvu 4 mm a celková tloušťka povrchu pak tvoří přibližně 6 mm (v oblasti se závažím je vyžadováno použití speciálních základových vrstev). 

 

SPORTOVNÍ  VENKOVNÍ PRYŽOVÝ POVRCH  -SYSTÉM NOVOFLOOR ETento venkovní sportovní povrch je souborem materiálů na bázi polyuretanových pryskyřic, který slouží k zhotovení pružných sportovních povrchů. Je určen k použití u otevřených objektů, takových jako jsou sportovní hřiště, lehkoatletické běžecké dráhy, tenisové kurty, cestičky atd. Může být položen na betonovém nebo asfaltobetonovém podloží, rovněž na cestičky s betonovým podkladem,
nebo při použití gumové stabilizační vrstvy NOVOFLOOR ST i na štěrkové podloží. Podklad musí být proveden s odpovídajícím sklonem, který umožní odvádění vody.
Pozitivy venkovního sportovního povrchu jsou: vysoká pružnost, dobré tlumení nárazové energie, vysoký součinitel tření, estetický vzhled, bezspojové provedení, odolnost vůči lehkoatletickým hřebům. Charakteristickou vlastností tohoto systému je, že se voda nehromadí na povrchu.
Venkovní sportovní propustný povrch je proveden na bázi polyuretanových pryskyřic s vysokou odolností vůči proměnným atmosférickým podmínkám, včetně nízkých teplot a UV záření.
Na dopředu připravený povrch se ukládá pomocí finišeru vrstva EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem o výšce od 8-13 mm.


Typické uložení vrstev sportovního povrchu systémem NOVOFLOOR verze E :
1 – Podloží
2 – NOVOFLOOR P22 + granulát EPDM
Elastický lak 
na čáry NOVOFLOOR P68

Povrch NOVOFLOOR verze E může být zhotovena na třech druzích podloží:
1 – beton impregnovaný vrstvou NOVOFLOR P11,
2 – asfalt, impregnovaný vrstvou NOVOFLOR P11 A
3 – stabilizační vrstva NOVOFLOOR ST (viz Technický list PT-1-18)
Celková výška venkovního sportovního povrchu NOVOFLOOR verze E činí od 8 do 13 mm.

 

 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  - BEZPEČNÝ PRYŽOVÝ POVRCH NOVOFLOOR PZ II

 

Systém NOVOFLOOR PZ-III je bezpečný povrch nejvyšší kvality, který splňuje požadavky normy EN 1177:2009 (Zařízení a povrch dětského hřiště. Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební

metody pro dětská zařízení). Povrch díky své konstrukci snižuje riziko zranění dětí následkem pádu, je odolný vůči atmosférickým podmínkám a propouští vodu (na štěrkovém podkladu).

Systém NOVOFLOOR PZ-III je dostupný v široké barevné škále díky použití moderních povrchových laků nebo barevných EPDM granulátů. Povrch je díky své bezešvé struktuře odolný vůči vandalským útokům.

Systém NOVOFLOOR PZ-III se skládá ze dvou základních vrstev: gumového granulátu SBR a EPDM, vzájemně spojených pomocí příslušného polyuretanového pojiva NOVOFLOOR P22, a barevného laku NOVOFLOOR P68.

Za účelem dosažení normou vyžadovaných parametrů je nutné přesně dodržovat uvedené proporce mezi jednotlivými složkami a zachovat předpokládané účinnosti.

Typický systém vrstev sportovního povrchu v systému NOVOFLOOR PZ-III :

1 - Podklad

2– NOVOFLOOR P22 + gumový granulát SBR 1-4 mm

3– NOVOFLOOR P22 + gumový granulát EPDM 1-3,5mm

4– nástřik NOVOFLOOR P68 (funguje pouze jako barevná varianta- není podmínkou pro dosažení potřebné HIC)

 

 Povrchy NOVOFLOOR PZ III, lze obecně pokládat na tyto povrchy:

–beton, penetrovaný produktem NOVOFLOOR P11,

–asfalt, penetrovaný produktem NOVOFLOOR P11A,

–základ ze zhutněné lámané drti (štěrkové podloží)

MOŽNOSTI : 

 

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 98 mm ( HIC 280 cm )
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 118 mm ( HIC 320 cm )

CELKOVÁ TLOUŠŤKA 158 mm ( HIC 390 cm )