GDPR

Společnost NOKO Servis s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27.4.2016. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovaných společností NOKO Servis s.r.o., jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Správce osobních údajů Vám na základě žádosti poskytne údaje bez odkladu.